Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Aicina uz apmācībām audžuģimenēm bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Ziņas datums
10. jūlijs, 2019
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centrs aicina uz apmācībām* potenciālās specializētās audžuģimenes bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Apmācības notiks Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Rīgas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā, Rīgā, Senču ielā 4, trīs pilnas dienas – 19. jūlijā, 9. un 10. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Tās vadīs speciālistes Guna Golovanova un Gunta Ķilkute, kā arī psiholoģe Inga Rutule.

Apmācībās var pieteikties audžuģimenes, kurās vismaz vienam laulātajam (personai) ir vismaz 12 mēnešus ilga personīgā vai profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un, kurai ir bāriņtiesas lēmums par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem pienākumu veikšanu.

Pieteikšanās apmācībām elektroniski, rakstot e-pastu uz adresi linda.ziverte@sosbca.lv līdz 2019. gada 16. jūlijam. Papildu jautājumus var uzdot arī zvanot pa tālruņa numuru 29101227.

Apmācību programmā iekļauti jautājumi par smagiem funkcionāliem traucējumiem un to veidiem, par atšķirību starp funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem, psihiskām saslimšanām un neirotiskiem traucējumiem. Tāpat tiks aplūkoti jautājumi par higiēnas prasību specifiku un to nodrošināšanu gulošiem bērniem, nepieciešamajām kustībām un ķermeņa pozām dažādās sadzīves situācijās. Speciālisti apmācību dalībniekiem sniegs arī informāciju par komunikāciju un uzvedības pielāgošanu – prasmi izvēlēties atbilstošu verbālās un neverbālās komunikācijas veidu, lai veidotu pieķeršanos un drošības sajūtu bērnam. Tāpat dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar emocionālo izdegšanu, psihosociālā atbalsta saņemšanas iespējām, izpratni par nepieciešamību saņemt šo atbalstu audzinot bērnu ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.

Apmācību darba kārtība:

19. jūlijs, apmācību vadītāji - Zane Golovanova un Gunta Ķilkute

  • Smagi funkcionāli traucējumi un to veidi. Atšķirība starp funkcionāliem traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, psihiskām saslimšanām, neirotiskiem traucējumiem.
  • Vides pielāgošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu īpašajām vajadzībām. Palīglīdzekļu izmantošana bērnu funkcionēšanas uzlabošanai.
  • Higiēnas prasību specifika un to nodrošināšana gulošiem bērniem, bērna ēdināšanas īpatnības smagu funkcionālu traucējumu gadījumos, bērnam nepieciešamās kustības un ķermeņa pozas dažādās sadzīves situācijās.
  • Komandas darbs un atbilstošu speciālistu un pakalpojumu piesaiste. Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība bērna vajadzību nodrošināšanai.

9.-10. augusts, apmācību vadītāji – psiholoģe Inga Rutule un Gunta Ķilkute

  • Saskarsmes un komunikācijas īpatnības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Komunikācija un uzvedības pielāgošana - prasme izvēlēties atbilstošu verbālās un neverbālās komunikācijas veidu un pieskaņot uzvedību, lai veidotu pieķeršanos un drošības sajūtu bērnam.
  • Piesaistes veidošanas principi.
  • Saskarsme ar bioloģisko ģimeni.
  • Emocionālā izdegšana, psihosociālā atbalsta saņemšana - prasme pieņemt un lūgt palīdzību bērna aprūpes vajadzību nodrošināšanai. Izpratne par nepieciešamību saņemt psihosociālu atbalstu, audzinot bērnu ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem

*Mācību programma ir izstrādāta saskaņā ar 26.06.2018 MK noteikumu nr. 354 ”Audžuģimenes noteikumi” 4. pielikumu un saskaņota VBTAI, 18.01.2019 lēmums Nr. 1-8/277

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem