Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Aicina uz specializēto krīzes audžuģimeņu apmācībām Gulbenē

Ziņas datums
25. augusts, 2019
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centrs aicina uz specializēto krīzes audžuģimeņu apmācībām*, kas notiks no 12. līdz 14. septembrim Gulbenes Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā “AIRI vecākiem”, Gulbenē, Rīgas ielā 47. Apmācības vadīs divas pieredzējušas treneres -  psiholoģe Dace Beināre un SOS mamma Iveta Kupča.

Apmācībām var pieteikties audžuģimenes, kuras saņēmušas bāriņtiesas un ārpusģimenes atbalsta centra atzinumu par piemērotību specializētās krīzes audžuģimenes pienākumu veikšanai, un kuras noslēgušas vienošanos ar kādu no Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centriem “AIRI vecākiem” Gulbenē, Valmierā, Rīgā, Bauskā vai Kuldīgā.

Apmācību mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas audžuvecākiem efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai krīzes audžuģimenes specializācijā. Apmācību dalībnieki tiks izglītoti par vides iekārtošanu atbilstoši darbam ar bērnu krīzes situācijā, par krīzes situācijām, kādās var notikt bērna ievietošana audžuģimenē, par bērna drošību audžuģimenē, par šķiršanos, kad bērns dodas prom no krīzes ģimenes, kā arī citiem ar krīzes audžuģimenes specializāciju saistītiem jautājumiem.

Apmācības specializētajām krīzes audžuģimenēm notiks 12. (no plkst. 11.00 līdz 18.00), 13. (no 9.00 līdz 19.00) un 14. septembrī (no plkst. 9.00 līdz 12.00). Dalībniekiem obligāts nosacījums apmeklēt nodarbības visas trīs dienas. Apliecību par mācību programmas apguvi saņems dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos teorētisko un praktisko zināšanu testu un sociālās situācijas analīzi.  

Mācībās tiks izmantotas dažādas mācību metodes, lai dalībniekiem saprotamā veidā labāk ilustrētu šo tēmu. Tiks organizēts arī grupu darbs, diskusijas, mājas uzdevumi, gadījumu analīze un lomu spēles.

Pieteikšanās krīzes audžuģimeņu apmācībām elektroniski, rakstot e-pastu uz adresi rasma.pilina@sosbca.lv līdz 2019. gada 4. septembrim. Papildu jautājumus var uzdot arī zvanot pa tālruņa numuru 29127262.

*Mācību programma specializētajām krīzes audžuģimenēm izstrādāta saskaņā MK 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” (35. punkts un  4. pielikums), 2018. gada 26. jūnija MK noteikumiem Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” (12.2., 12.4., 12.5. un 12.6. punkts) un LR Labklājības ministrijas metodiskajiem norādījumiem “Vadlīnijas Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem”.

Par Gulbenes ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem”

Gulbenes ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem” nodrošina atbalstu Gulbenes apkaimē esošajām ģimenēm, specializējoties arī audžuģimeņu, aizbildņu, adopcijas un viesģimeņu jautājumos.

Papildu informācijai:

Rasma Piliņa
T. 29127262

rasma.pilina@sosbca.lv
https://www.facebook.com/sosbernuciemati/

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem