Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Topošās audžuģimenes un adoptētājus aicina pieteikties apmācībām Kuldīgā

Ziņas datums
29. jūlijs, 2019
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Kurzemes Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem” aicina topošās audžuģimenes un adoptētājus pieteikties apmācībām Kuldīgā, kas notiks no 21. septembra līdz 2. novembrim. Apmācības vadīs divas pieredzējušas treneres -  sociālā darbiniece Juta Bumbiere un SOS mamma Inga Kurme. 

Topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem, kuri saņēmuši bāriņtiesas lēmumu par piemērotību, būs iespēja piecās sestdienās (21. un 28. septembrī, 5. un 12. oktobrī, 2. novembrī) apgūt starptautiski atzītu mācību programmu “AIRI vecākiem”, kas iekļaus gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Katras nodarbību dienas ilgums būs no plkst. 10.00 līdz 18.00. Dalībnieki tiks nodrošināti ar programmas rokasgrāmatu.

Apmācību programmā “AIRI vecākiem” iekļautas tēmas par ārpusģimenes aprūpes būtību, komandas darba nozīmi bērna izaugsmē, par dažādām attīstības vajadzību apmierināšanas metodēm, kā arī pa ģimenes attiecību stiprināšanu, pārmaiņu plānošanu un informēta lēmuma pieņemšanu.

Mudinot potenciālās audžuģimenes pieteikties apmācībām, bijušie dalībnieki dalās savā pieredzē: “Mēs iesakām apmeklēt AIRI apmācības, jo tās dod dziļāku izpratni par audžubērnu, kas, iespējams, ienāks ģimenē, par problēmām, ar ko varētu saskarties. Būtiska bija tēma par palīdzības atbalsta tīklojumu, kur vērsties situācijās, kad nepieciešams atbalsts. Noderīgi bija arī uzzināt vairāk par likumdošanu audžuģimeņu, adopcijas jomā. Patīkami, ka nodarbības bija vairāk praktiskas, ne tikai teorētiskas, ļoti noderīgi bija arī mājas darbi ģimenei kopīgu tēmu pārrunāšanai, kas ļauj izprast ne tikai bērnu, bet arī savu rīcību.”

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centra izsniegtu apliecību par programmas apguvi.

Pieteikšanās apmācībām pa tālruņa numuru 28668816 vai e-pastu guna.eiermane@sosbca.lv vai ilona.talente@sosbca.lv līdz 2019. gada 13. septembrim.

Par apmācību programmu AIRI:

Starptautiski atzīta apmācību programma adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm “AIRI vecākiem”, kuras pirmā vārda abreviatūra tiek tulkota kā  Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem (no angļu valodas Parent Recourses for Information, Development and Education jeb saīsinājumā PRIDE), SOS Bērnu ciematu asociācija Latvijā īsteno kopš 2016. gada, sniedzot apmācības visos Latvijas reģionos.

Apmācības “AIRI vecākiem” tiek īstenotas ciešā saiknē ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem Kuldīgā, Bauskā, Rīgā, Valmierā un Gulbenē, kuri savu darbību uzsāka 2018. gada septembrī.

Par Kurzemes ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem”

Kurzemes ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem” nodrošina atbalstu Kurzemes novados esošajām ģimenēm, specializējoties arī audžuģimeņu, aizbildņu, adopcijas un viesģimeņu jautājumos.

Papildu informācijai:

Guna Eiermane
T. 25763191
guna.eiermane@sosbca.lv
https://www.facebook.com/sosbernuciemati/

www.airivecakiem.lv

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem