Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Topošās audžuģimenes un adoptētājus aicina pieteikties apmācībām Rīgā

Ziņas datums
9. jūlijs, 2019
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Rīgas Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem” aicina topošās audžuģimenes un adoptētājus pieteikties apmācībām Rīgā (Senču ielā 4), kas notiks no  25. jūlija līdz 26. septembrim. Apmācības vadīs divas pieredzējušas treneres -  psiholoģe Inga Rutule un adoptētāja, aizbildne - Inese Fecere-Antipina.
 

Topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem būs iespēja divu mēnešu garumā, tiekoties reizi nedēļā, apgūt starptautiski atzītu mācību programmu “AIRI vecākiem”, kas iekļaus gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Katras nodarbības ilgums būs 3,5 h. Dalībnieki tiks nodrošināti ar programmas rokasgrāmatu.

Apmācību programmā “AIRI vecākiem” iekļautas tēmas par ārpusģimenes aprūpes būtību, komandas darba nozīmi bērna izaugsmē, par dažādām attīstības vajadzību apmierināšanas metodēm, kā arī pa ģimenes attiecību stiprināšanu, pārmaiņu plānošanu un informēta lēmuma pieņemšanu.

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centra izsniegtu apliecību par programmas apguvi.

Pieteikšanās apmācībām pa tālruņa numuru 27774407 vai e-pastu kristine.steinberga@sosbca.lv vai guna.makarova@sosbca.lv līdz 2019. gada 19. jūlijam.

Par apmācību programmu AIRI:

Starptautiski atzīta apmācību programma adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm “AIRI vecākiem”, kuras pirmā vārda abreviatūra tiek tulkota kā  Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem (no angļu valodas Parent Recourses for Information, Development and Education jeb saīsinājumā PRIDE), SOS Bērnu ciematu asociācija Latvijā īsteno kopš 2016. gada, sniedzot apmācības visos Latvijas reģionos.

Mudinot potenciālās audžuģimenes pieteikties apmācībām, bijušie dalībnieki – ģimene no Dobeles dalās savā pieredzē: “Mēs iesakām apmeklēt AIRI apmācības, jo tās dod dziļāku izpratni par audžubērnu, kas, iespējams, ienāks ģimenē, par problēmām, ar ko varētu saskarties. Būtiska bija tēma par palīdzības atbalsta tīklojumu, kur vērsties situācijās, kad nepieciešams atbalsts. Noderīgi bija arī uzzināt vairāk par likumdošanu audžuģimeņu, adpocijas jomā. Patīkami, ka nodarbības bija vairāk praktiskas, ne tikai teorētiskas, ļoti noderīgi arī mājas darbi ģimenei kopīgu tēmu pārrunāšanai, kas ļauj izprast ne tikai bērnus, bet arī savu rīcību.”

Apmācības “AIRI vecākiem” tiek īstenotas ciešā saiknē ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem Kuldīgā, Bauskā, Rīgā, Valmierā un Gulbenē, kuri savu darbību uzsāka 2018. gada septembrī.

Papildu informācijai: 

Programmas “AIRI vecākiem” koordinatore Inese Fecere-Antipina,

tālrunis 26373146,

e-pasts inese.fecere@sosbca.lv

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem