Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Topošās audžuģimenes un adoptētājus aicina pieteikties apmācībām Rīgā

Ziņas datums
22. augusts, 2019
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Rīgas Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem” aicina topošās audžuģimenes un adoptētājus pieteikties apmācībām Rīgā (Senču ielā 4), kas notiks no 17. septembra līdz 19. novembrim. Apmācības vadīs divas pieredzējušas treneres -  psiholoģe Irina Kaminska un SOS mamma Inga Kurme. 

Topošajām audžuģimenēm, kuras saņēmušas bāriņtiesas lēmumu par piemērotību, un topošajiem adoptētājiem būs iespēja desmit otrdienās apgūt starptautiski atzītu mācību programmu “AIRI vecākiem”, kas iekļaus gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības.
Katras nodarbības ilgums būs no plkst. 17.30 līdz 21.00. Dalībnieki tiks nodrošināti ar programmas rokasgrāmatu.

Apmācību programmā “AIRI vecākiem” iekļautas tēmas par ārpusģimenes aprūpes būtību, komandas darba nozīmi bērna izaugsmē, par dažādām attīstības vajadzību apmierināšanas metodēm, kā arī pa ģimenes attiecību stiprināšanu, pārmaiņu plānošanu un informēta lēmuma pieņemšanu.

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centra izsniegtu apliecību par programmas apguvi.

Pieteikšanās apmācībām pa tālruņa numuru 28668816 vai e-pastu kristine.steinberga@sosbca.lv vai guna.makarova@sosbca.lv līdz 2019. gada 15. septembrim.

Par apmācību programmu AIRI:

Starptautiski atzīta apmācību programma adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm “AIRI vecākiem”, kuras pirmā vārda abreviatūra tiek tulkota kā  Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem (no angļu valodas Parent Recourses for Information, Development and Education jeb saīsinājumā PRIDE), SOS Bērnu ciematu asociācija Latvijā īsteno kopš 2016. gada, sniedzot apmācības visos Latvijas reģionos.

Apmācības “AIRI vecākiem” tiek īstenotas ciešā saiknē ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem Kuldīgā, Bauskā, Rīgā, Valmierā un Gulbenē, kuri savu darbību uzsāka 2018. gada septembrī.

Par Rīgas ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem”

Rīgas ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem” nodrošina atbalstu Rīgā un Pierīgas esošajām ģimenēm, specializējoties arī audžuģimeņu, aizbildņu, adopcijas un viesģimeņu jautājumos.

Papildu informācijai:

Guna Makarova
T. 27774407
guna.makarova@sosbca.lv

vai

Kristīne Šteinberga
T. 26377941
kristine.steinberga@sosbca.lv
https://www.facebook.com/sosbernuciemati/
www.airivecakiem.lv

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem