Ziedot
Kam mēs palīdzam

Bērniem, kuriem nomiris tuvinieks: "Kalniem pāri"

Kas ir programma "Kalniem pāri"?

"Kalniem pāri" atbalsta ģimenes ar bērniem pēc mammas, tēta, brāļa, māsas vai cita bērnam nozīmīga aprūpētāja zaudējuma, piedāvājot atbalstu individuālās konsultācijās un grupās, kā arī izglītojot sabiedrību par sērošanas aspektiem ģimenēs ar bērniem.

Programmas "Kalniem pāri" nodrošinātais atbalsts ir pieejams bez maksas un tiek sniegts ģimenei kopumā. "Kalniem pāri" grupās un/vai individuālajās konsultācijās piedalās gan bērns, gan kāds no bērna vecākiem/aizbildņiem, tādejādi sekmējot visaptverošas atbalsta sistēmas izveidi bērna visgrūtākajā dzīves brīdī.  

"Kalniem pāri" mērķis ir veicināt veselīga sērošanas procesa norisi ģimenē, kliedēt vientulību un aizspriedumus, rūpēties par bērna psiholoģiskās veselības uzlabošanu, stiprināt ģimenes grūtību pārvarēšanas stratēģijas un veicināt savstarpējo komunikāciju.

"Kalniem pāri" komanda – psihologi, psihoterapeiti, mākslas terapeits, aktivitāšu vadītājs un pirmsskolas vecuma bērnu pedagogs – rūpējas, lai bērns sērās nebūtu viens un viņam līdzās būtu paši uzticamākie un drošākie ceļabiedri.

Kāpēc bērnam sērās nepieciešams atbalsts?

Bieži vien radinieki, draugi, skolotāji un klases biedri, uzzinot, ka miris bērnam tuvs cilvēks, jūtas apjukuši un nezina, kā izturēties. Tāpēc viena no biežāk sastopamajām reakcijām ir izvairīšanās runāt gan par pašu zaudējumu, gan sērojošā bērna izjūtām un vajadzībām. Sēras tiek pārvērstas par tabu tēmu un bērns sāk justies izolēts, apjucis savās sajūtās.

Patiesībā sēras ir dabīga un palīdzoša atbildes reakcija uz tuva cilvēka zaudējumu, kas var būt dziedinoša. Sabiedrībā bieži vien valda uzskats, ka sēras ir problēma, kas jāatrisina. Kalniem Pāri iestājas par to, ka sēras ir jauna realitāte, ar kuru jāiemācās sadzīvot. Šajā grūtajā periodā, kurā jāadaptējas jaunām lomām un pienākumiem ģimenē, jāizdzīvo intensīvas emocijas un bērniem jāturpina mācības skolā, bet pieaugušajiem darba gaitas, saprotoša un spēcinoša vide var kļūt par nozīmīgu atbalsta punktu.

Kad vērsties pēc "Kalniem pāri" atbalsta? 

Uzreiz pēc tuvinieka nāves: Programma sniedz bezmaksas individuālās konsultācijas vai krīzes intervences uzreiz pēc tuvinieka nāves. Ar komandas speciālistiem iespējams pakonsultēties par to, kā paziņot bērnam par mīļā cilvēka nāvi, vai ņemt bērnu līdzi uz bērēm vai nē, kā arī par citiem akūtiem jautājumiem.

Pusgadu līdz divus gadus pēc tuvinieka nāves: zinātniskajā literatūrā kā arī praksē apstiprinājies, ka šis ir vispiemērotākais laiks atbalsta sniegšanai sērojošam bērnam un viņa ģimenei. Šajā periodā svarīgs ir gan individuālais atbalsts, gan darbs grupās, kur bērns un pieaugušie līdzās profesionālam atbalstam gūst nozīmīgu atbalstu no grupas biedriem, kas piedzīvojuši līdzīgu pieredzi.

Ilgāku laika posmu pēc tuvinieka nāves: dažreiz bērnam sēras aktualizējas pēc vairākiem gadiem. Iespējams, ka tuvinieka miršanas brīdī bērns vēl bijis mazs, bet, sasniedzot pusaudža vecumu, viņš ir spējīgs labāk izprast notikušo, kas arī aktualizē sērošanas procesu. Dažreiz, ja mīļotais cilvēks miris vardarbīgā nāvē, bērns var piedzīvot traumatiskas vai komplicētas sēras. Arī šajā gadījumā sērošana var būt aktuāla vēl daudzus gadus pēc tuvinieka nāves, un to būtiski risināt jebkurā laika periodā.

Kāda vecuma bērniem tiek sniegts atbalsts?

Programma "Kalniem pāri" sniedz atbalstu ģiemenēm ar visu vecumposmu bērniem – no piedzimšanas brīža līdz pilngadībai. Grupu nodarbības tiek organizētas atbilstoši bērnu vecumiem. Individuālās konsultācijas bērniem iespējams sniegt arī krievu un angļu valodā.

Kur iespējams saņemt "Kalniem pāri" atbalstu?

"Kalniem pāri" komanda darbojas Rīgā, Zemitāna laukumā 5 (Teikā), kur parasti notiek individuālās konsultācijas un grupu nodarbības. Pie mums uz grupu nodarbībām ir braukušas arī ģimenes no tuvākām un tālākām Latvijas vietām (piemēram, no Valmieras) un atzinušas, ka arī ceļā kopīgi pavadītais laiks pozitīvi ietekmējis sērošanas gaitu. Individuālās konsultācijas klātienē iespējamas arī Bauskā, Īslīces SOS bērnu ciemata telpās. Tiešsaistes konsultācijām pieteikties iespējams jebkurā Latvijas vietā dzīvojošām ģimenēm.

Ja Jūsu ģimenē šāds atbalsts ir svarīgs - gaidīsim Jūsu zvanu pa tālruni +371 26030213 vai aizpildītu pieteikuma anketu!

Ja pazīstat kādu ģimeni ar bērniem, kuri zaudējuši mammu, tēti, brāli vai māsu, vai citu bērnam nozīmīgu aprūpētāju – LŪDZU, pastāstiet viņiem par "Kalniem pāri" programmu un iespēju pieteikties bezmaksas atbalstam, tā palīdzot bērniem visgrūtākajā dzīves brīdī!

Dalībnieku atsauksmes

16 gadus veca zēna mamma: "Ļoti grūti izanalizēt visus ieguvumus, piedaloties "Kalniem pāri" programmā, bet vissvarīgākais ir tas, ka mans dēls un es esam sākuši vairāk runāt par viņa tēti. Ir tāda sajūta, kā būtu ciets mezgls atraisījies. Sapratu arī, kas notika ar mani pašu vairāku gadu garumā pēc vīra zaudējuma. Paldies!"

8 gadus vecas meitenes aizbildne: "Ļoti sirsnīga attieksme no visu grupu vadītājiem. Ļoti patīkama, nepiespiesta, saprotoša atmosfēra. Grupas laikā spēju sadzirdēt citos sevi, sajust blakus sev līdzīgos un saprast, ka viss, ko tu jūti, ir "normāli"!"

12 gadus vecas meitenes tētis: "Mīļums un personiskā attieksme no komandas puses. Paldies! Grupas laikā sapratu, ka manas problēmas nav nekas unikāls, tāpat kā bērna uzvedības īpatnības."

10 gadus veca zēna mamma: "Piedaloties programmā novērtēju, ka tika izskaidrotas mūsu sajūtas. Tas, ka izrādījās, ka gandrīz visiem ir bijušas vai ir līdzīgas problēmas. Tas, ka šeit varēja justies kā starp līdzīgiem, nevis mūždien žēlojams un saudzējams, runājot par mirušo vai ikdienas problēmām. Patika, ka šeit bija kluss atbalsts, stiprā pleca sajūta. Patika pilnīgi viss!"

13 gadus vecas meitenes mamma: ""Kalniem pāri" grupas laikā sapratu, ka dzīves posmam ir loģisks turpinājums. Redzu izeju, cerību nākotnē. Atziņas par bērna audzināšanu. Jūs esat lieliski! Visi!"

7 gadus veca zēna un 12 gadus vecas meitenes tētis: "Konfidencialitāte, saliedētība, profesionālie speciālisti, bija maza grupa. Tu neesi viens savās sērās, apkārt ir tādi paši cilvēki kā tu. Viss ļoti patika."

Komanda

Madara Vasiļjeva

Psiholoģe, "Kalniem pāri" pusaudžu grupas vadītāja

Pieteikties jaunumiem