Ziedot

Jelgavas SOS jauniešu māja

SOS Jauniešu mājas ir radītas jauniešiem, ar mērķi sekmēt viņu patstāvību un izaugsmi pieaugušo dzīvei. Pašlaik Latvijā darbojas viena SOS jauniešu māja – Jelgavā, kur dzivo 12 pusaudži, kā arī SOS  Pusaudžu māja Valmierā.

Kas ir SOS Jauniešu māja?

SOS Jauniešu mājā nodrošinām aprūpi no 14 līdz pat 24 gadu vecumam. Jauniešu mājā var mācīties dzīvot vēl patstāvīgāk, iegūstot izglītību un apgūstot nepieciešamās iemaņas turpmākajai dzīvei. Dzīvojot šeit, daudzi jaunieši iegūst arī savu pirmo darba vietu.

Jauniešu dzīve SOS jauniešu mājā

SOS mājās jaunieši gatavojas patstāvīgai dzīvei: uzņemas rūpes par kārtību mājās, ēdiena gatavošanu un pirkumiem. Jaunietim ir pašam jāplāno savs laiks un jādomā, kā racionāli tērēt kabatas naudu. Tāpat kopīgi ar jauniešu mājas pedagogiem ir jāizvērtē savas nākotnes iespējas un jādomā, kur mācīties tālāk un kādu profesiju iegūt. Jauniešu māja ir arī vieta, kur mācīties risināt konfliktus, pārvarēt stresu un iegūt jaunus draugus.

Atbalsts jauniešiem arī studiju laikā

Daudzi jaunieši, kas dzīvo jauniešu mājā, pēc vidusskolas absolvēšanas turpina mācības augstskolās gan Rīgā, gan Jelgavā. 

Vairāk par jauniešu aprūpi Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijā lasiet mūsu mājaslapas sadaļā Jauniešiem, kuri zaudējuši vecāku aprūpi, bet daudzus praktiskus padomus patstāvīgas dzīves uzsākšanai var atrast mājaslapas sadaļā Patstāvīgā dzīve